Model zlecania zadań Podmiotom Ekonomii Społecznej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego

Organizacje i przedsiębiorstwa społeczne skutecznie realizują zadania zlecane przez samorządy i inne podmioty publiczne. Mają potencjał aby robić to w jeszcze szerszym zakresie. Szansą na to są klauzule społeczne. Proponujemy samorządom wdrożenie modelowych, systemowych rozwiązań, które będą sprzyjały podmiotom ekonomii społecznej w ubieganiu się o zamówienia publiczne w gminie. Aby tego dokonać, warto zrobić trzy ważne kroki prowadzące do zrozumienia idei zlecania zadań przedsiębiorstwom społecznym.

Krok 1 /

Wiedza

Krok 2 /

Przygotowanie

Krok 3 /

Działanie

Aktualności

 Nowe Prawo Zamówień Publicznych - od 1 stycznia 2021 roku
Tomasz Schimanek, ekspert w projekcie „Model na więcej”
Już jest! Podręcznik "Klauzule społeczne w praktyce. Podręcznik wdrażania modelu zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej z wykorzystaniem klauzul społecznych."
Podręcznik dla JST i PES z modelem zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej z wykorzystaniem klauzul społecznych. Dostępne darmowe egzemplarze!!!
Korzyści, które może przynieść stosowanie aspektów społecznych w oparciu o nowe Prawo zamówień publicznych
Korzyści płynące ze stosowania aspektów społecznych w świetle nowego PZP z punktu widzenia Tomasza Schimanka - specjalisty ds. modelu w projekcie "Model na więcej"

O projekcie „Model na więcej”

Projekt „Model na więcej” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Witkac Sp. z o. o., Samorządem Województwa Pomorskiego oraz hiszpańskim stowarzyszeniem Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autorzy tekstów: praca zespołowa pod redakcją Tomasza Schimanka