Działanie - JST

KLAUZULE SPOŁECZNE W DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA

Gdzie i w jaki sposób uwzględnić klauzule społeczne przygotowując postępowanie

KLAUZULE SPOŁECZNE W UMOWIE

Zapisy dotyczące klauzul społecznych, które powinna zawierać umowa

MONITOROWANIE STOSOWANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH

W jaki sposób zamawiający powinien monitorować stosowanie klauzul społecznych

O OCENIE REZULTATÓW

Ocena efektów stosowania klauzul społecznych