Baza wiedzy

Nazwa
Podręcznik "Klauzule społeczne w praktyce"
Podręcznik dla JST i PES z modelem zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej z wykorzystaniem klauzul społecznych.
Przejdź
Przykład umowy na realizację zamówienia publicznego
Przejdź
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku.
Przejdź
Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020, Gdańsk
Przejdź
Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia
Przejdź
Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2015 – 2021
Przejdź
Wybrane kryteria służące uwzględnieniu aspektów społecznych (na podstawie Planu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Barcelony)
Przejdź
Uchwała Zarządu Woj. Pomorskiego w sprawie rekomendacji stosowania w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Pomorskiego i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych zrównoważonych zamówień publicznych
Przejdź
Uchwała Zarządu Woj. Pomorskiego w sprawie rekomendacji stosowania w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Pomorskiego i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych zrównoważonych zamówień publicznych
Przejdź
Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie m.st. Warszawy i wybranych jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy
Przejdź
Zasady postępowania w zakresie stosowania zrównoważonych zamówień publicznych przez wydziały Urzędu Miasta Częstochowy i jednostki organizacyjne Gminy Miasta Częstochowy
Przejdź
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku
Przejdź
Zalecenia w sprawie stosowania klauzul społecznych oraz innych aspektów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi
Przejdź
Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Legionowo
Przejdź
Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w zł równowartości kwoty 30.000,00 eur
Przejdź
Wzór pisma do potencjalnych klientów, tj. naczelników, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych
Przejdź
Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro
Przejdź
Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych
Przejdź
Przykładowe społeczne i środowiskowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych
Przejdź
Dobre praktyki z zakresu społecznych zamówień publicznych
Przejdź
Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
Przejdź