Aktualności

 Nowe Prawo Zamówień Publicznych - od 1 stycznia 2021 roku
Tomasz Schimanek, ekspert w projekcie „Model na więcej”
Już jest! Podręcznik "Klauzule społeczne w praktyce. Podręcznik wdrażania modelu zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej z wykorzystaniem klauzul społecznych."
Podręcznik dla JST i PES z modelem zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej z wykorzystaniem klauzul społecznych. Dostępne darmowe egzemplarze!!!
Korzyści, które może przynieść stosowanie aspektów społecznych w oparciu o nowe Prawo zamówień publicznych
Korzyści płynące ze stosowania aspektów społecznych w świetle nowego PZP z punktu widzenia Tomasza Schimanka - specjalisty ds. modelu w projekcie "Model na więcej"
Klauzule społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych jako instrument wspierający rozwój ekonomii społecznej
Artykuł Tomasza Schimanka, eksperta ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych, w projekcie "Model na więcej" - eksperta ds. modelu zlecania zadań publ. z zastosowaniem klauzul społecznych
Zrównoważone zamówienia publiczne w nowym Prawie zamówień publicznych
Artykuł Tomasza Schimanka, eksperta ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych, w projekcie "Model na więcej" - eksperta ds. modelu zlecania zadań publ. z zastosowaniem klauzul społecznych
Zamówienia zastrzeżone w nowym PZP
Praktycznie i przystępnie o zamówieniach publicznych na BLOGU ZAMOWIENIA.pl
"Partnerstwo publiczno - społeczne potrzebne od zaraz" - komentarz Marty Makuch, wiceprezydentki Słupska dla portalu ngo.pl
Realizacja usług publicznych przez NGO z punktu widzenia Marty Makuch - wiceprezydentki Słupska
Nowe PZP w pytaniach i odpowiedziach
Sprawdź najczęściej zadawane pytania i udzielane odpowiedzi w związku z wejściem nowej ustawy PZP
Starosta Słupski zaleca swoim wydziałom stosowanie klauzul społecznych
We wrześniu swoim Zarządzeniem Starosta Słupski Paweł Lisowski wprowadził klauzule społeczne do zamówień publicznych o wartości do 30 tys. EUR.