Nowe PZP w pytaniach i odpowiedziach

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). Ponieważ ustawa ta wprowadziła szereg zmian oraz nowych rozwiązań prawnych, które dotyczą całego procesu udzielania zamówień publicznych, zachęcamy wszystkie osoby zobowiązane do stosowania PZP do zajrzenia na stronę Urzędu Zamówień Publicznych do zakładki "Nowe PZP w pytaniach i odpowiedziach" : https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/nowe-pzp-w-pytaniach-i-odpowiedziach